ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МАТЕМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ- МИСЛИША 2017.

              У оквиру математичке секције ради се са ученицима на припреми за математичко такмичење „Мислиша“. Циљ такмичења је популарисање математике, развијање интересовања за њу код што већег броја ученика, развијање логичко комбинаторних способности ученика, подстицање ученика на дубље усвајање садржаја школске математике итд. Мото такмичења је: МАТЕМАТИКА ЗА СВЕ.
            Ове школске године по дванаести пут ученици наше школе њих 73 је решавало и учило математику са задовољсрвом. Такмичење је одржано 9. марта 2017. у 12 часова. Учествовали су ученици од дргуог до осмог разреда ( 2. раз. -19 уч./3. раз. – 11 уч./4раз. – 15 уч./5 раз. – 11 уч./ 6. раз. – 9 уч./7. раз. – 1 уч./ 8. раз. – 7 уч.).
            Сваки учесник је добио сертификат о учешћу. Најуспешнији су похваљени од стране математичког друштва „Архимедес“ – Станојевић Матија и Спасић Ана. Математичка секција школе је књигама „Математичка потрага“ наградила следеће ученике: Станојевић Матију и Пауновћ Анастасију – 2. раз.; Милојковић Мињу и Тошић Андреу – 3. раз. Књигама Уроша Петровића награђене су Јефтић Вера – 5. раз. и Спасић Ана – 6. раз., а Станимировић Маји – 8. раз. додељена је књига „Математика у свакодневном животу“.

                                                                                                                                                                      Професор математике
                                                                                                                                                                          Славица Бојковић

Објављено у Математика