ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА – „МИСЛИША 2015“ И „БРОЈ ПИ“

                  Национално такмичење „Мислиша 2015“ одржано је у четвртак 12.03.2015. Учествовали су ученици од другог до седмог разреда, укупно 74 ученика. На такмичењу се решавају логичко-комбинаторни задаци у складу са програмом математике и разредом ученика. Циљ такмичења је популарисање математике, мотивисање ученика да уче математику и развијање […]