Руководство и администрација

Руководство школе

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНИКАФотографија
Школска
спрема
П о с л о в и
Цветковић Србољубучитељски факултетвд директор школе

Административно особље

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНИКАФотографија
Школска
спрема
П о с л о в и
Марковић Сашаправни факултетсекретар школе
Стојковић Драганаgaga3економски факултетрачуновођа школе
Марковић СоњаСССблагајник

Стручни сарадници

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНИКАФотографија
Школска
спрема
П о с л о в и
Младеновић Данијелафилозофски факултетпедагог