Руководство и администрација

Руководство школе

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНИКАФотографија
Школска
спрема
П о с л о в и

Цветковић Србољуб

учитељски факултет

директор школе

Административно особље

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНИКАФотографија
Школска
спрема
П о с л о в и

Марковић Саша
правни факултетсекретар школе

Стојковић Драгана
gaga3економски факултетрачуновођа школе

Урошевић Мирјана
СССблагајник

Стручни сарадници

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНИКАФотографија
Школска
спрема
П о с л о в и
Младеновић Данијелафилозофски факултетпедагог

Тепавчевић Теодора
филозофски факултетпсихолог