Руководство и администрација

Руководство школе

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНИКАФотографија
Школска
спрема
П о с л о в и


Цветковић Србољуб


учитељски факултет


директор школе

Административно особље

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНИКАФотографија
Школска
спрема
П о с л о в и


Марковић Саша


правни факултет


секретар школе


Стојковић Драгана
gaga3

економски факултет


рачуновођа школе
СССблагајник

Стручни сарадници

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНИКАФотографија
Школска
спрема
П о с л о в и


Младеновић Данијела


филозофски факултет


педагог