Упис у ПРВИ разред

УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ « МИЛАН РАКИЋ» МЕДОШЕВАЦ
ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ

  1. Упис деце рођене од 01.03.2017. до 28.02.2018.године,
  2. Упис деце рођене од 01.03.2017. до 31.08.2018. године, на захтев родитеља,
  3. Упис деце старије од 7 година и шест месеци која због болести или других оправданих разлога нису уписана у школу

За ПРИЈАВЉИВАЊЕ детета пожељно је понети:

  1. Извод из матичне књиге рођених детета;
  2. Очитану или  копирану  личну  карту  родитеља  илi старатеља (или пријаву боравка);
  3. Потврда да дете похађа припремни прешкослки програм
  4. Уколико се деца уписују са територије друге школе, мора бити поднет писани захтев за упис.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ се врши у канцеларији секретара школе од 22.априла  до 31. maja 2024. године и то:

  • Радним данима од 08:30 до 13:00 часова

ПО ЗАВРШЕТКУ СВИХ ПРЕГЛЕДА И ТЕСТИРАЊА ЗА УПИС ДЕТЕТА потребно је доставити:

  1. Потврду Дома здравља - педијатра за упис у први разред;
  2. Уверење о завршеном припремном предшколском програму.

Обавештења на телефон: 018/261-313