Техничка служба

Помоћно техничко особље

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНИКАФотографија
П о с л о в и
Бошковић Мирослав misko2ложач
Ранђеловић Сашаsasa2техничко одржавање (домар)
Петровић ВеснаVesna Petrovic2одржавање хигијене
Тодоровић Маринаодржавање хигијене
Спасић Бобанодржавање хигијене
Аврамовић Сунчицаsuncica2одржавање хигијене
Иди на врх