Одржано предавање о мобингу

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ:

 

 

      1.   ,,ПРЕВЕНЦИЈА ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ 

  1. ,,ПРАВНА АНАЛИЗА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ УЗБУЊИВАЧА

 

У понедељак, 23.10.2017.године у нашој школи је одржано предавање ,, Преванција злостављања на раду и правна анализа Закона о заштити узбуњивача”за све запослене у нашој школи у организацији удружења ,, Стоп Мобинг Србија”. Предавање је одржао Жика Живојиновић, представник удружења. Удружење је основано 2009.године у Зрењанину и бави се превенцијом мобинга, посредовањем и сарадњом са адвокатским канцеларијама у 17 повереништава широм Р.Србије. Представљена је теорија мобинга и његова анализа и указано је на слабости казнене политике, као и на два предлога измене Закона о спречавању злостављања на радном месту. Предочена је основна подела мобинга на хоризонтални и вертикални и указано је на типични психолошки профил како мобера тако и жртве злостављања.

У другом делу предавања говорило се о  правној анилизи Закона о заштити узбуњивача након чега су присутни могли да поставе питања и добију одговоре на недоумице у тумачењу правних поступака.

 

Марија Тошић
-библиотекарка-

 

Објављено у Остало