МИСЛИША 2018.

Национално такмичење „Мислиша 2018“ одржано је у четвртак 08.03.2018. године. Учествовали су ученици од другог до седмог разреда, укупно 73 ученика (39 ученика из Медошевца и 34 ученика из Поповца).

На такмичењу се решавају логичко-комбинаторни задаци у складу са програмом математике и разредом ученика. Циљ такмичења је популарисање математике, мотивисање ученика да уче математику и развијање логичко-комбинаторних способности. Мото такмичења је „Математика је за све или бар за већину“.

Најбоље резултате су постигли ученици Насковић Милица (47 бодoва) и Петровић Нина (47 бодова) ученице другог разреда и Стоиљковић Анастасија (75 бодова) ученица шестог разреда. Ове ученице су награђене књигом као и ученици Крстић Наталија (други разред), Динић Андрија и Пауновић Анастасија (трећи разред), Вујанић Милица (пети разред) и Јевтић Вера (шести разред).

Наставник математике

Славица Бојковић

Објављено у Математика