Упис у Први разред 2020/21.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ПРВАКА

Поштовани родитељи,
Због новонастале ванредне ситуације, обавештавамо вас да ћете децу моћи да упишете у
први разред Основне школе „Милан Ракић“ Медошевац електронским путем, слањем захтева и
података на мејл: e-mail адресу : sekretarmilanrakic@gmail.com
У мејлу је потребно навести следеће податке:
1. Име и презиме детета, ЈМБГ, адреса становања, назив вртића који дете похађа или
назив школе која остварује припремни предшколски програм;
2. Презиме и име оца, број телефона, контакт маил и ниво стручне спреме;
3. Презиме и име мајке, број телефона,контакт маил и ниво стручне спреме.
Родитељи који немају техничких могућности да пошаљу мејл, због поштовања
здравствено-хигијенских мера, могу да контактирају секретара школе путем телефона на бр.
018/298-509 или 060/0210902 ради доставе ових података.

О терминима за тестирање, систематском прегледу и упису у ЈИСП (Јединствени
информациони систем просвете) бићете благовремено обавештени од стране педагога школе
телефонским путем или путем маила који доставите у пријави.
Што се тиче уписа у предшколску групу, такође родитељи могу слати захтеве и
податаке на исти мејл као и за упис у први разред.

С поштовањем,

Директор
Јелен Николић

Објављено у Остало