Упис у први разред

Основна школа „Милан Ракић“

УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

  1. Упис деце рођене од 01.03.2015. до 28.02.2016. године
  2. Упис деце рођене од 01.03.2016. до 01.09.2016. године, на захтев родитеља

Упис деце старије од 7 година и шест месеци која због болести или других оправданих разлога нису уписана у школу

За ПРИЈАВЉИВАЊЕ детета пожељно је понети:

1. Извод из матичне књиге рођених детета;
2. Очитану или копирану  личну  карту  родитеља  или старатеља (или пријаву боравка);
3. Потврда да дете похађа припремни прешдколски програм
4. Уколико се деца уписују са територије друге школе, мора бити поднет писани захтев за упис.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ се врши од 18.априла до 20. маја 2022. године и то:

Радним данима од 09:00 до 12:00 часова

ПО ЗАВРШЕТКУ СВИХ ПРЕГЛЕДА И ТЕСТИРАЊА ЗА УПИС ДЕТЕТА потребно је доставити:

Потврду Дома здравља - педијатра за упис у први разред;

Уверење о завршеном припремном предшколском програму.

Обавештења на телефон: 018/261-313

Објављено у Остало