Упис деце у први разред ОШ“Милан Ракић“

УПИС УЧЕНИКА У ПРИПРЕМНУ
ПРЕДШКОЛСКУ ГРУПУ И ПРВИ
РАЗРЕД ПРЕДВИЂЕН ЈЕ ЗА КРАЈ
МАЈА 2020. ГОДИНЕ.
УПИС ДЕЦЕ ОБАВЉА СЕ
ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ШТО
ЗНАЧИ ДА РОДИТЕЉИ НЕМАЈУ
ОБАВЕЗУ ДА ПРИКУПЉАЈУ БИЛО
КАКВУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ.
О СВИМ БИТНИМ
ИНФОРМАЦИЈАМА РОДИТЕЉИ
ЋЕ БИТИ БЛАГОВРЕМЕНО
ОБАВЕШТЕНИ.

Објављено у Остало