Међународни дан писмености!

"Писмeнoст људимa дaje oруђe уз пoмoћ кoг мoгу дa унaпрeдe свoj живoт, учeствуjу у oдлукaмa зajeдницe, aли и имajу приступ вaжним инфoмaциjaмa кoje сe тичу сoциjaлнe и здрaвствeнe зaштитe. Писмeнoст изнaд свeгa oмoгућaвa пojeдинцимa дa oствaрe свoja прaвa кao грaђaни и људскa бићa"

Бан Ки Mун, генерални секретар УН

Међународни дан писмености обележава се широм света 8. септембра. Идеја о обележавању овог важног дана појавила се у септембу 1965. године у Техерану, на Светској конференцији министра образовања на тему искорењивања неписмености. Као дан обележавања изабран је 8. септембар, а УНЕСКО је обележавање почео 1966. године.
Циљ је да се сваке године међународна заједница подсети на статус писмености и образовања одраслих на глобалном нивоу, односно да се упозори на проблем неписмености, који још увек постоји у већем делу света. Према подацима Института УНЕСКО за статистику у свету постоји око 774 милиона неписмених особа што чини око 16,1% становништва старог 15 и више година- већином жена. Још 67 милиона деце основношколског узраста није у школи, а 72 милиона адолесцената средњошколског узраста такође не може да оствари своје право на образовање.

Многи писци у свету раде на подизању свести у јавности о вредности писане речи. Осим тога што писци доприносе подизању свести о проблему неписмености, то можемо и ми сами. Покажимо да умемо да водимо рачуна о језичкој култури. Посебно обратимо пажњу на начин писања путем друштвених мрежа!!! То је наша мисија!.

Припремила:
наставница српског језика, Марија Глиџић

Објављено у Остало