Предметна настава

Фотографијаиме и презиме,
одељења
Ирена Мимић
српски језик
(V-1, VII-1, VII-2, VIII/1)
одељењски старешина VIII/1
Marija Glidzic2Марија Глиџић,
српски језик
(VI-3, VI-2)
Тања Цветковић,
српски језик
(V-2, V-3, VII-3, VIII-3),
одељењски старешина VII/3
Јована Стојановић,
српски језик
VIII/2
Тања Ристић,
српски језик
VI/1
zdraljevic2Татјана Стојковић - Ждраљевић,
енглески језик
(1/1, 2/1, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1)
одељењски старешина VII/2
Дорис Јовановић - Митић
енглески језик
(VII/1, VIII/3);
грађанско васпитање
(VI/1, VII/1, VIII/1)
Tanja engleski2Татјана Вучковић,
енглески језик
(1/2, 2/2, 3/3, 4/3, 5/2, 5/3, 6/2, 6/3, 7/3, 8/2)
одељењски старешина VI/2
Милена Стаменковић,
немачки језик
(VII/3, VIII/2, VIII/3)
aca2Александар Томић,
немачки језик
(5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/1)
одељењски старешина VI/1
Јелена Стошић
ликовна култура
(5/1, 6/1, 6/3, 7/1, 7/2, 8/1)
Сандра Пантовић
ликовна култура
(5/2, 5/3, 6/2, 7/3, 8/2,)
Lozica2Лозица Ђорђевић,
музичка култура
5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7/3, 8/1, 8/3)
одељењски старешина VIII/3
Драган Тасић,
музичка култура
(VII-3, VIII-2)
музиком кроз живот
(V-2, V-3, VI-2, VI-3)
Silvana2Силвана Ћупић,
историја
(VIII/2, VIII/3);
Весна Митић,
историја
(5/3, 6/3, 7/3)
грађанско васпитање
(V-2, V-3, VI-2)
vlada2Владимир Филиповић,
историја
(5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1)
Сања Станковић
наставница географије
(VI-2, VI-3)
Geograf2Mиљан Стојановић,
географијa,
(6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2)
помооћник директора
Danijela fizika2Данијела Јовановић,
физика
(6/1, 6/2. 6/3, 7/1. 7/2, 8/1, 8/2, 8/3)
одељењски старешина VII/1
Далибор Николић,
физика
(VII/3)
Сања Николић
наставница хемије
(VII-1, VII-2)
Невена Мишковић
наставница хемије
(VII-3, VIII-1)
Маја Михајловић
хемија и домаћинство
(VIII/2, VIII/3)
Славица Бојковић,
математика
(V-1, VII-1, VII-2, VIII-1)
одељењски старешина V/1
Слађана Геров,
математика
(VI/1, VII/3, VIII/2)
goca2Гордана Стаменковић
математика
(V/2, V/3, VI-2, VI/3, 8/3)
одељењски старешина V/3
vukadinovic2Слађана Вукадиновић
биологија
(V/1, V/2, VI/1, VI/2, VI/3, VII/1, VII/2, VIII/1, VIII/2, VIII/3)
одељењски старешина V/2
Марија Тодоровић
биологија
(V-3, VII-3)
Rasic2Драган Рашић
техника и технологија
(V-1, VI-1a, VII-1, VII-2, VIII-1
Марија Стојановић
техника и технологија
(5/2, 5/3, 6/2, 6/3, 7/3, 8/2, 8/3
одељењски старешина VIII/2)
Tanja Andrejevic2Тања Андрејевић,
физичко и здравствено васпитање
(VI/1, VII/1, VII/2)
Марко Марјановић
физичко и здравствено васпитање
(V-1, V-2, VIII-1, VI-1)
Marina fizicko2Марина Крстић
физичко и здравствено васпитање
(5/2, 5/3, 6/3, 7/2, 7/3, 8/3)
одељењски старешина V/3
Илија Митровић
наставник веронауке
bogic2Милан Богић,
информатика и рачунарство
(6/1, 6/2, 8/1, 8/2)
Никола Миловановић,
информатика и рачунарство
(V-1, VI-1, VI-2, VI-3, VII-3, VIII-2, VIII-3)