Предметна настава

Фотографијаиме и презиме,
одељења
Ирена Мимић
српски језик
(5/1, 6/1, 6/2, 7/1, 8/1)
одељењски старешина VII/1
Marija Glidzic2Марија Глиџић,
српски језик
Тања Цветковић,
српски језик
(7/2 ,7/3, 8/3),
грађанско васпитање
(6/3, 8/3)
одељењски старешина VI/3
Мила Поповић,
српски језик
(5/2, 5/3)
одељењски старешина V/3
zdraljevic2Татјана Стојковић - Ждраљевић,
енглески језик
(1/1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 6/2, 7/1, 8/1, 8/2)
одељењски старешина VI/2
Doris22Дорис Јовановић - Митић
енглески језик
(5/1, 6/1);
грађанско васпитање
(5/1, 6/1, 6/2, 7/1)
Tanja engleski2Татјана Вучковић,
енглески језик
(1/2, 2/3, 3/3, 4/2, 5/2, 5/3, 6/3, 7/2, 7/3, 8/3)
одељењски старешина V/2
Милена Стаменковић,
немачки језик
(8/1, 8/2, 8/3)
aca2Александар Томић,
немачки језик
(5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3)
одељењски старешина V/1
Јелена Крстић
ликовна култура
(5/1, 6/1, 6/2, 7/1, 8/1, 8/2, 8/3)
Сандра Пантовић
ликовна култура
(5/2, 5/3, 6/3, 7/2, 7/3)
Lozica2Лозица Ђорђевић,
музичка култура
5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7/3, 8/1, 8/2)
одељењски старешина VIII/2
Драган Тасић,
музичка култура
Silvana2Силвана Ћупић,
историја
(7/2, 7/3)
Весна Митић,
историја
(5/3, 6/3, 8/3)
грађанско васпитање
(7/2)
vlada2Владимир Филиповић,
историја
(5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 8/1. 8/2)
Сања Станковић
наставница географије
Марија Денић
географија
(5/1)
грађанско васпитање
(5/2, 5/3, 8/1, 8/2)
Geograf2Mиљан Стојановић,
географијa,
(6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2)
помооћник директора
Danijela fizika2Данијела Јовановић,
физика
(6/1, 6/2. 7/1. 7/2. 7/3. 8/1. 8/2)
одељењски старешина VI/1
Драган Димитријевић,
физика
(6/3, 8/3)
Atanaskovic2Наташа Војиновић - Атанасковић,
хемија
Сања Николић
наставница хемије
Маја Михајловић
хемија и домаћинство
(7/2, 7/3)
Славица Бојковић,
математика
одељењски старешина VIII/1
Јелена Стевановић,
математика
(5/1, 6/3, 7/2)
информатика и рачунарство
(5/1, 7/1, 6/3, 7/2)
goca2Гордана Стаменковић
математика
(5/2, 5/3, 7/3, 8/3)
одељењски старешина VIII/3
Јелена Јовановић,
биологија
(8/3)
vukadinovic2Слађана Вукадиновић
биологија
(5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2)
одељењски старешина VIII/2
Марија Тодоровић
биологија
(6/3)
Rasic2Драган Рашић
наставник техничког образовања
Снежана Стаменковић Стојановић
техника и технологија
(5/1Б, 5/2, 5/3, 6/3, 7/1Б, 7/2, 7/3, 8/3
одељењски старешина VI/3)
Tanja Andrejevic2Тања Андрејевић,
физичко и здравствено васпитање
(5/1, 8/1, 8/2)
Мирко Стевовић
физичко и здравствено васпитање
Marina fizicko2Марина Крстић
физичко и здравствено васпитање
(5/2, 5/3, 6/3, 7/2, 7/3, 8/3)
одељењски старешина V/3
Илија Митровић
наставник веронауке
bogic2Милан Богић,
информатика и рачунарство
(6/1, 6/2, 8/1, 8/2)
Никола Миловановић,
информатика и рачунарство
(5/2, 5/3, 7/3, 8/3)
Иди на врх