Запослени

Сви радници испуњавају прописане услове у погледу стручне спреме и осталих, Законом прописаних услова.

У следећој табели приказани су запослени у стручној служби, администрацији, техничко особље и директор школе.

Наставно особље можете погледати у одељку разредна и предметна настава, а васпитаче у одељку предшколско васпитање.