Запослени

 

Сви радници испуњавају прописане услове у погледу стручне спреме и осталих, Законом прописаних услова.

У следећој табели приказани су запослени у стручној служби, администрацији, техничко особље и директор школе.

Наставно особље можете погледати у одељку разредна и предметна настава, а васпитаче у одељку предшколско васпитање.

Руководство школе

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНИКАФотографија
Школска
спрема
П о с л о в и

Николић Јелен
jelen
учитељски факултет

директор школе

Вучковић Татјана

Филиозофски факултет

заменик директора школе

[table “” not found /]

Стручни сарадници

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНИКАФотографија
Школска
спрема
П о с л о в и
Младеновић Данијелафилозофски факултетпедагог
Петровић Јелена филозофски факултетпсихолог
Тошић Маријафилозофски факултетбиблиотекарка

Административно особље

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНИКАФотографија
Школска
спрема
П о с л о в и


Мирковић Градимир
grade

правни факултет


секретар школе


Стојковић Драгана
gaga3

економски факултет


рачуновођа школе
Коцић ЉиљанаСТШблагајник

Помоћно техничко особље

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНИКАФотографија
П о с л о в и
Ђурђановић СрбољубSrba2ложач
Бошковић Мирослав misko2ложач
Микица Младеновићтехничко одржавање
Видановић ВукицаVukica2одржавање хигијене
Цветковић Сузанаодржавање хигијене
Ранђеловић Сашаsasa2техничко одржавање (домар)
Петровић ВеснаVesna Petrovic2одржавање хигијене
Станковић Љубинкаbuba2одржавање хигијене
Аврамовић Сунчицаsuncica2одржавање хигијене