Историјат школе

Основна школа '' Милан Ракић '' налази се  у насељу Медошевац. Насеље је смештено северозападно од Ниша, на десној обали Нишаве. Удаљена је три километра од центра града и двеста метара од војног аеродрома. Има једно издвојено седморазредно одељење у центру села Поповца које је удаљено шест километара од Ниша.

          Основана је , далеке, 1929. године у приватној згради,a почела са радом 01.01.1930 . године.  Школа је имала четири разреда,а прва учитељица била је Братислава Поповић.

Како су услови рада у приватној згради били веома тешки, на иницијативу тадашњег учитеља Владе Веселиновића решено је да се отпочне са изградњом школске зграде.Средства за изградњу нове школске зграде добијена су експропријацијом утрине за аеродром, а зграда је делимично завршена 1939. године. Поменута зграда, уз малу доградњу, и данас је у употреби.

      Школа је , уз мање прекиде, радила и за време немачке окупације од 1941-1945. године.

        У послератном периоду, због досељавања становништва у ово село, повећавао се број ученика и одељења.  У лето 1964. године изграђена је нова зграда са пет учионица. Школске 1964/65. године због повећаног броја ученика формирано је шест одељења млађих разреда и шест старијих разреда ( V  и VI ) у Медошевцу и четири у издвојеном одељењу у Поповцу. Те школске године у Поповцу је било 135 ученика, а у Медошевцу 368, укупно 503 ученика.

        Интересантно је да је и данас број ученика приближно исти, иако се број становника у оба насеља вишестуко повећао.

      Школе у Медошевцу и Поповцу радиле су као издвојена одељења Основне школе '' Маршал Тито'' у Нишу. Као самостална школа , Основна школа '' Богдан Благојевић'' у Медошевцу ради од 23.08.1965. године. Име је добила по младом мештанину који је погинуо у ратним сукобима у другом светском рату.

     За првог директора школе конкурсом је изабран наставник  Војислав Ничић.

Школске 1964/65. године радило је 18 просветних радника и 3 помоћна радника.

      Због недостатка простора и учионица ,на иницијативу школе, Скупштина града Ниша, донела је одлуку о изградњи још једне школске зграде, фискултурне сале и тоалета. Подигнута су четири посебна објекта која су 1966. године дата на употребу.

      Био је то период успона школе . Школа је располагала кабинетима и  савременим наставним средствима. Ученици су освајали награде на општинским и републичким такмичењима.

      Економска криза с краја деведесетих година одразила се на рад школе. Услови рада били су веома лоши. Школа је1993. године добила Црну плакету за уређење. Материјална средства која је школа добијала од локалне заједнице била су илузорна. Ипак, залагањем тадашњег директора школе Јелена Николића услови рада су се побољшали. Уведено је централно грејање, дограђене су нове учионице и помоћне просторије, започета је изградња нове школе у Поповцу 1996. године и изграђен нови објекат у Медошевцу 2001 године.

       Школа се налази у близини војног аеродрома, па је у току рата 1999. године знатно оштећна. Због оштећења стари монтажни објекат није могао да се користи , па је настава  у школској 1999/ 2000 и 2000/01. години,због мањег броја учионица , организована у три смене.

       Швајцарска влада финансирала је изградњу новог школског објекта у Медошевцу  са шест учионица . Објекат је изграћен од најсавременијих материјала у две етаже, приземље и спрат.

       Нова школа отворена је 22. маја 2001. године. Свечаности отварања присуствовали су  тадашњи амбасадор Швајцарске, господин Гауден Руф, министар просвете и спорта, господин Гашо Кнежевић, представници града Ниша,  српске православне цркве, директор школе Мирчета Котлајић  и други.

      Објекат у Поповцу састоји се из три дела. Издвојени део, грађен пре другог светског рата, са једном учионицом у којој се повремено организују спорстке активности и школски објекат са три учионице и библиотеком  који датира из истог периода.

 Изградња  новог школског објекта са осам учионица у Поповцу започета је 1996. године.  У 2009/10. школској години нова школска зграда изграђена је у потпуности, па су се стекли услови да сви ученици који  живе у Поповцу похађају школу у месту пребивалишта. Тако је ово, некада , четвероразредно одељење прерасло у осмогодишњу школу.

На основу одлуке Наставничког већа од   школа носи назив Основна школа '' Милан Ракић ''.

      Школом је управљало седам директора.

      Од 2002 .године директор школе је професор математике Славица Бојковић.

      Школа данас располаже савременим наставним средствима, дигиталним учиницама, специјализованим  учионицама за наставу биологије,  историје, ликовног васпитања, музичке културе , као и салом за физичко васпитање која , додуше, има мање димензије од оних које су прописане нормативима.