ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ:        1.   ,,ПРЕВЕНЦИЈА ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ”  ,,ПРАВНА АНАЛИЗА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ УЗБУЊИВАЧА” У понедељак, 23.10.2017.године у нашој школи је одржано предавање ,, Преванција злостављања на раду и правна анализа Закона о заштити узбуњивача”за све запослене у …

Одржано предавање о мобингу Read more »